Tariffutvalget

Engasjerer seg i tariffspørsmål generelt og har ansvar for oppfølging av Landsoverenskomsten for elektrofag og landakkord.

Utvalget må også ha et samarbeid med akkordansvarlig i distriktet. Utvalget avholder akkordkurs og tariffkurs etter behov.

Tariffutvalgets medlemmer velges av fagforeningens årsmøte for et år av gangen.