Studieutvalget

Studieutvalget har hovedansvaret for opplæring og skolering av tillitsvalgte og medlemmer. De arrangerer kurs etter behov for nye og erfarne tillitsvalgte.

Studieutvalgets medlemmer velges av fagforeningens årsmøte for ett år av gangen.