Offshore og anleggsutvalget

Utvalget har ansvaret for oppfølging av Offshoreavtalen, LOK §9 forhold, PAO og PAS. Utvalget skal også holde seg oppdatert på utviklingen innen fornybar energi og teknologi, samt framtidens arbeidsplasser innenfor utvalgets virkeområder.

Offshore og anleggsutvalgets medlemmer velges av fagforeningens årsmøte for et år av gangen.