Montørjentene

Montørjentene ble opprettet i 2012. Utvalgets mandat er å jobbe for å bedre forholdene for kvinner på byggeplassen, spesielt med tanke på garderobeforhold og arbeidsklær.

De fokuserer også på å få flere kvinner til å utdanne seg til elektrofagene, og ikke minst få de til å bli værende i faget. Kvinneandelen i Elektroarbeidernes Fagforening Vestland har mer enn doblet seg siden Montørjentene ble etablert.

Snapchat

Montørjentene har en Snapchat-konto som det anbefales å følge.