Medieutvalget

Medieutvalget har til oppgave å utgi fagforeningens medlemsblad Montørforum, som kommer ut to ganger i året. I tillegg har det ansvar for å drifte hjemmesiden til fagforeningen.

Medieutvalgets medlemmer velges av fagforeningens årsmøte for ett år av gangen