Fagutdanningsutvalget

Utvalget skal engasjere seg i saker relatert til etterutdanning og fagopplæring. Det arrangeres treffpunkt for medlemmer i fagprøvenemndene, fortrinnsvis i samarbeid med distriktet.

Utvalget har ansvar for gjennomføring av fagkurs som fagforeningen setter opp.

Fagutdanningsutvalgets medlemmer velges av årsmøtets årsmøte for et år om gangen.