Hva kan vi hjelpe med

Snarvegar

Tariff

Tariffavtalen vi er tilknyttet er Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK). Tariffavtalen er en avtale som forplikter ledelse og ansatte i en bedrift til bedre lønns og arbeidsvilkår enn hva lovverket gir deg.

Elektroarbeidernes Fagforening Vestland har inngått tariffavtale med 117 bedrifter i fylket. I disse bedriftene har vi nær 2900 medlemmer. Av våre drøyt 3700 medlemmer er da 77 % av de omfattet av de godene som tariffavtalen gir. På sidene her kan du lese mer om tariffavtalen vår, er du interessert i å lære mer kan du melde deg på våre tariffkurs som vi avholder jevnlig.

Til topp