Hva kan vi hjelpe med

Snarvegar

Styret

Rune Lillegrundet Myntevik

Sekretær

45 90 08 71runem@helland-elektro.no

Roger Nese

Kasserer og leder Fagutdanningsutvalget

99 20 70 58roger.nese@thunestvedt.no

Geir Gjestad

Styremedlem og leder Tariffutvalget

92 23 19 13geir.gjestad@bravida.no

Henriette Thorsen

Styremedlem og leder Montørjentene

47 24 43 37henriette.thorsen@teca.no

Bård Jøran Vilnes Honningsvåg

Styremedlem

46 81 39 07bard.honningsvag@eltelnetworks.no

Karsten Amble Bøe

Styremedlem og leder Offshore og anleggsutvalget

95 25 47 83karsten.boe@aibel.com

Magnus Tveit Hamre

Ungdomsrepresentant

91 53 33 46magnus-tveit.hamre@caverion.com

Erik Stokke Dale

Personlig vara ungdomsrepresentant

41 33 99 46erikstokkedale@gmail.com

Line Aasheim

Varamedlem styret

46 89 12 34line.aasheim@los-elektro.no

Oddbjørn Kaland

Varamedlem styret

48 13 17 56oddbjorn.kaland@mesta.no

Kristin Thomsen

Varamedlem styret

95 19 45 05kristin.thomsen25@gmail.com

Ove André Bogstein

varamedlem styret

41 55 36 65ove.ab@online.no
Til topp