Hva kan vi hjelpe med

Snarvegar

Historien

Elektroarbeidernes Fagforening Vestland ble stiftet 1. juli 1997. Stiftelsen innebar en samling av alle de organiserte elektroarbeiderne i privat sektor i Hordaland og Sogn og Fjordane til en fagforening.

Samlingen var et resultat av en naturlig samfunnsmessig utvikling med hensyn til organisasjon og arbeidsliv, og en forståelse mellom de to store fagforeningene i dette området, Elektromontørenes Forening i Bergen og Stord Elektrikarforening.

Elektromontørenes Forening ble stiftet i Bergen i 1903, og tilsluttet Jern og Metallarbeiderforbundet. Foreningen var blant drivkreftene bak stiftingen av et eget elektrikerforbund i 1918. I 1931 ble foreningen i likhet med resten av fagbevegelsen i Bergen ekskludert fra LO. Fra 1934 var Elektromontørenes Forening tilsluttet Bygningsarbeiderforbundet fram til man i 1949 igjen tilsluttet seg Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund.

Stord Elektrikarforening ble stiftet i 1953 i miljøet rundt skipsindustrien på Stord, og tilsluttet Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund. Foreningen ble etter hvert samlende for elektromontørene i hele Sunnhordland, og etablerte seg etter hvert med en fast ansatt ledelse, slik forholdene også var i Bergen.

Sammen med resten av Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund fulgte Elektroarbeidernes Fagforening med over i det nystartede EL og IT-Forbundet i 1998.

Elektroarbeidernes Fagforening Vestland er i dag EL og IT Forbundets største fagforening med medlemmer innenfor tradisjonell elektroinstallasjon, telekommunikasjon, skipsinstallasjon, olje og gass og ikke minst fornybarsatsingen som blant annet sol- og vindenergi.

Til topp