Hva kan vi hjelpe med

Snarvegar

EL og IT distrikt Vestland

Distriktet er bindeleddet mellom hovedbransjene innen forbundet; Energi, Ikt og Elektroinstallasjon. Distriktet har hovedansvar for å kjøre yrkesskadesaker, de kjører kurs for tillitsvalgte og bistår fagforeningene og enkeltmedlemmer i saker etter behov.

Distriktet leier kontor hos Kalfarvei 71 AS i Bergen og har to ansatte. Rune Myntevik er ansatt som distriktssekretær og Vigdis Røyrvik er ansatt som kontormedarbeider. Atle Rasmussen er frikjøpt 40 % som leder av distriktet.

Rune Myntevik

Distriktssekretær

+47 95756454Rune.myntevik@elogitbergen.com
Til topp