Hva kan vi hjelpe med

Snarvegar

Medisinkassen er oppdatert

På halvårsmøtet til fagforeningen i oktober ble det vedtatt noen endringer av vedtektene for medisinkassen. Satsene for hva som dekkes ved behandling er økt til 250 pr behandling. I dette ligger det også at man nå også får dekning for egenandel for behandling hos psykolog. Frist for når man kan sende inn krav om refundert utgifter er flyttet til 30. april påfølgende år.

Les mer om medisinkassen her

Til topp