Hva kan vi hjelpe med

Snarvegar

Tillitsvalgt-rollen

De tillitsvalgte velges blant medlemmene og skal, i følge Hovedavtalen, velges blant annerkjente dyktige arbeidstakere med erfaring og innsikt i bedriftens arbeidsforhold.

De tillitsvalgte skal ta seg av medlemmenes ordinære lønns og arbeidsvilkår på bedriften. For nye og erfarne tillitsvalgte tilbyr vi kurs for å ivareta tillitsvalgtrollen på en best mulig måte. Vi inviterer også jevnlig til klubbledersamlinger hvor man blir kjent med andre tillitsvalgte og man deler erfaringer om alt som har med lønns og arbeidsforhold å gjøre.

Til topp