Hva kan vi hjelpe med

Snarvegar

Montørforum

To ganger i året gir vi ut vårt eget medlemsblad Montørforum. Bladet skal vise litt av vår aktivitet i fagforeningen, samt vise hva som rører seg ute blant medlemmene.

Det er medieutvalget som har ansvar for å lage bladet, men om det er noen av medlemmene som ønsker å bidra er man velkommen til det.

Til topp