Hva kan vi hjelpe med

Snarvegar

Lønn og tariff

Det er bare de fagorganiserte arbeiderne som gjennom forhandlingsretten kan påvirke lønnsnivået og arbeidsforholdene i bransjen.

Å sikre lønns- og arbeidsforhold vil alltid ha en høy prioritet i fagforeningsarbeidet.
I Norge finnes det i utgangspunktet ingen lover som sikrer folk en minstelønn, det er gjennom tariffavtaler lønnsnivået blir fastsatt.

Elektroarbeidernes Fagforening Vestland organiserer arbeidere innenfor Landsoverenskomsten for elektrofag sitt tariffområde.

I Vestland er det ca. 110 bedrifter hvor en har Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) som gjeldende tariffavtale. I disse bedriftene er det mer enn 2800 medlemmer, noe som da sier oss at i overkant av 900 av våre medlemmer jobber i en bedrift hvor LOK ikke er gjeldende. Det er likevel slik at de aller fleste bedrifter følger tariffen selv om den ikke er gjeldende i den aktuelle bedrift. Men det er viktig å huske på at det kun er med tariffavtale du har fulle rettigheter.

Landsoverenskomsten for elektrofag består av selve tariffavtalen, Offshoreavtalen, Akkordtariffen for landbasert virksomhet, Produktivitetsavtalen onshore (PAO) og Produktivitetsavtalen skip (PAS).

Landsoverenskomsten regulerer viktige områder som:

  • Lønnsvilkår
  • Ansettelsesvilkår
  • Fagopplæring og kompetanseutvikling
  • Arbeidstid, overtid, skiftarbeid og fritid
  • Akkordjobbing
  • Reisebestemmelser og arbeidstidsordninger
  • Ulempetillegg, spesielle arbeidsforhold
  • Sikkerhetsbestemmelser
  • Ferie, helligdager, velferdspermisjoner

Fagforeningen arbeider for åpenhet om lønns- og arbeidsforhold, og samarbeider og støtter opp om de lokale tilpasningsforhandlingene. Medlemmene får opplysninger om lønnsnivået i de ulike lokale bedriftene.

For mer informasjon om tariffavtalens innhold kan du besøke EL og IT Forbundets tariffportal.

https://tariff.elogit.no/

Til topp