Hva kan vi hjelpe med

Snarvegar

Bistand i arbeidsrelaterte saker

Fagforeningen har ansatte som hjelper deg ved behov i saker som har relasjon til ditt ansettelsesforhold, slik som for eksempel oppsigelser eller yrkesskadesaker. Ta kontakt med oss om det er noe du lurer på.

Dersom du har tillitsvalgte på din arbeidsplass anbefales det at du først tar opp din problemstilling gjennom den, da det er tillitsvalgt som best kjenner lokale forhold.

Til topp