Hva kan vi hjelpe med

Snarvegar

EL og IT Landsmøte

EL og IT Forbundet avholder landsmøte fra og med onsdag 15. mars til og med søndag 19. mars. Vi fra Vestland har den største delegasjonen og reiser totalt med 44 delegater og observatører. Under landsmøtet skal vi vedta nye vedtekter, lage nytt handlingsprogram for de kommende fire årene og vi skal velge ny ledelse.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være vanskelig å få tak i organisasjonssekretærene og leder i denne perioden. Send sms til oss om det er ting som haster, så ringer vi tilbake så fort det er praktisk mulig.

Til topp